Ir directamente al recurso

Nou Bufi 5. Llengua i literatura

1. Una història a les fosques
B. Biblioteca 1
2. Muntanyes del món
3. Patinadors en línia
4. El paraigua de l'avi
5. La contaminació lumínica
C. Conferència
6. L'illa de Mada
7. Jocs lingüístics
8. El soldat que va enganyar la Mort
9. Conte de Les mil i una nits: El tresor somiat
10. Poemes: festes
11. Els polls
12. Ombres xineses
13. Els autòmats
14. Raspall
15. "Estimada iaia"
B. Biblioteca 2
V. Verbs

Este libro contiene:

 • 19 secuencias

 • 930 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. Una història a les fosques

  Objectius didàctics Llegir un text narratiu i entendre’n el sentit. Ampliar el vocabulari amb paraules que apareixen a la lectura. Escoltar converses i entendre els tractaments que s’hi fan servir. Dur a terme una conversa sobre el que esperem aprendre aquest curs. Distingir entre noms individuals i noms col·lectius d’una banda i noms concrets i noms abstracte de l’altra. Emprar correctament la coma enumerativa en les frases. [...]

 • 2. Biblioteca 1

  Biblioteca 1

 • 3. Muntanyes del món

  Objectius didàctics Llegir una conversa entre nens i entendre-la. Fer una llista del que sabem sobre una matèria abans de posar-nos a treballar-hi. Conèixer el tipus d’informació que podem trobar en una enciclopèdia, i com es consulta. Llegir textos expositius de natura diversa i entendre’n l’estructura i la informació que transmeten. Cercar informació a Internet i saber seleccionar la que ens interessa. [...]

 • 4. Patinadors en línia

  Objectius didàctics Llegir un text instructiu i entendre’n el sentit. Identificar recursos que es fan servir en un text per evitar repeticions. Relacionar paraules de la mateixa família. Conèixer noms d’esports i la seva formació. Escoltar comentaris i argumentacions i entendre’ls correctament. Conèixer les conjugacions verbals que hi ha en català. Identificar els principals determinants de la llengua i emprar-los amb correcció. [...]

 • 5. El paraigua de l'avi

  Objectius didàctics Llegir un còmic i entendre’n el sentit. Conèixer el significat de les onomatopeies. Emprar correctament sinònims i antònims per a determinades paraules. Relacionar frases amb els connectors que hi puguin anar bé. Classificar paraules en agudes, planes i esdrúixoles i accentuar-les adequadament. Emprar els signes de puntuació necessaris en cada frase. [...]

 • 6. La contaminació lumínica

  Objectius didàctics Llegir una explicació i entendre’n el sentit. Identificar les parts d’un text i les seves idees principals. Llegir una auca i veure quines característiques presenta. Relacionar entre elles paraules de la mateixa família. Formar els antònims de certes paraules amb els prefixos des- i in-. Escoltar un poema i completar buits a partir de l’audició. Conèixer la divisió en paràgrafs que es fa en un text. [...]

 • 7. Conferència

  Conferència

 • 8. L'illa de Mada

  Objectius didàctics Llegir una narració imaginària i entendre’n el sentit. Conèixer els hiperònims propis de determinades paraules. Formar gentilicis emprant els sufixos adequats. Escoltar un text i identificar la persona que hi parla. Fer un debat respectant les normes d’interacció verbal entre les persones. Conèixer la conjugació del present d’indicatiu de les diverses conjugacions. [...]

 • 9. Jocs lingüístics

  Objectius didàctics Conèixer la mecànica de determinats jocs. Escoltar textos i entendre’ls correctament. Aprendre a lletrejar paraules, tenint en compte les diverses possibilitats. Repassar les lletres, els dígrafs, els accents i la dièresi. Entendre la informació que apareix en fitxes bibliogràfiques. Entendre endevinalles i descobrir la informació que amaguen. Preparar cartronets per a jugar a jocs lingüístics. [...]

 • 10. El soldat que va enganyar la Mort

  Objectius didàctics Llegir un text teatral i entendre’n el sentit. Fer el resum de les escenes d’una obra de teatre. Relacionar adjectius amb el nom que hi vagi bé. Escoltar consells i missatges diversos i entendre’ls. Representar col·lectivament una escena d’una obra de teatre. Identificar les diverses formes de passat que hi ha en la llengua catalana i emprar-les. [...]

 • 11. Conte de Les mil i una nits: El tresor somiat

  Objectius didàctics Llegir un conte i comentar-ne el contingut. Identificar el valor del prefix reper a indicar repetició de situacions. Conèixer dades interessants sobre la llengua àrab i comparar-la amb la catalana. Entendre una presentació oral i les informacions més importants que ens transmet. Identificar i emprar correctament les formes verbals del passat: passat i perfet. [...]

 • 12. Poemes: festes

  Objectius didàctics Llegir diversos poemes i entendre’n el sentit. Descobrir recursos que es fan servir sovint en poesia. Escoltar explicacions sobre l’origen d’una festa i entendre’ls. Conèixer com es recita un poema i aplicar-ho a les nostres recitacions. Emprar adequadament els temps verbals de futur i distingir entre futur i futur perfet. Conèixer el sintagma nominal i l’estructura que ha de presentar. [...]

 • 13. Els polls

  Objectius didàctics Entendre una notícia de ràdio. Llegir un text explicatiu i instructiu i entendre’l. Fer servir adequadament el condicional per a expressar condicions i conseqüències. Conèixer l’estructura del grup nominal i la paraula que hi actua com a nucli. Afegir complements a determinats grups nominals. Col·locar el punt i seguit quan faci falta per separar frases. Escriure paraules amb hac en les diverses posicions. [...]

 • 14. Ombres xineses

  Objectius didàctics Descobrir el món del teatre i tot el que gira al seu voltant. Llegir els prospectes d’una representació teatral i detectar la informació que ens transmeten. Treballar les converses telefòniques aprenent-ne l’estructura i relacionant-les amb la informació que en volem obtenir. Calcular els descomptes que es poden aplicar a diverses situacions, aplicant la fórmula dels tants per cent. [...]

 • 15. Els autòmats

  Objectius didàctics Adonar-se de la importància de dominar la llengua oral per comunicar-se. Llegir mentalment i expressivament el text explicatiu de la unitat. Respondre preguntes sobre el contingut del text llegit a la unitat. Valorar la lectura com a tècnica per obtenir informació i com a font de plaer. Identificar categories gramaticals: nom, adjectiu i verb. Cercar a Internet informacions sobre els temes que es treballen. [...]

 • 16. Raspall

  Objectius didàctics Llegir un conte i comentar-ne el contingut. Resumir una lectura seguint l’esquema que ha de presentar un resum. Llegir un text de manera expressiva i entenedora. Distingir el gerundi com a forma verbal i emprar-lo correctament. Identificar complements circumstancials i la funció de l’adverbi en aquest sentit. Escriure correctament paraules que porten l·l. Puntuar correctament un diàleg amb els signes que hi falten. [...]

 • 17. "Estimada iaia"

  Objectius didàctics Escoltar una conversa i entendre com es desenvolupa. Llegir cartes familiars i veure quins recursos fan servir. Descobrir les respostes que es poden donar a certes cartes. Formular comparacions amb els recursos corresponents. Representar col·lectivament una sèrie de situacions que es presenten. Analitzar l’estructura sintàctica d’una oració, separant nucli nominal i nucli verbal. [...]

 • 18. Biblioteca 2

  Biblioteca 2

 • 19. Verbs

  Saltar

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: